De Nederlandse Zorg Site

Psycholoog

Als psycholoog diagnosticeer je psychologische en emotionele stoornissen. Je adviseert cliënten, begeleidt hen en geeft therapie. Ook adviseer je cliënten bij gedrags- en relatieproblemen, beroepskeuze of personeelsbeleid. Een psycholoog is geen arts en is dus ook niet bevoegd om medicatie voor te schrijven.

(WO)

Je cliënten zijn bijvoorbeeld mensen die kampen met complexe psychische problemen als depressiviteit, een verslaving, rouw of contactstoornissen. Je kunt ook kinderen met leer- en opvoedingsproblemen onderzoeken en hun ouders adviseren of begeleiden.

Onder supervisie

Als basispsycholoog sta je in de gezondheidszorg onder supervisie van de hoofdbehandelaar. Dit betekent dat je niet zelfstandig de behandeling uitvoert. De gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) of psychotherapeut stelt het behandelplan op en jij bent een van de uitvoerders. Na overleg met de hoofdbehandelaar kun je de cliënt diagnosticeren. Dit doe je bijvoorbeeld aan de hand van een interview of diagnostische test. Bij kinderen maak je gebruik van spelmateriaal. Tijdens de therapeutische behandeling zoek je vervolgens, samen met de cliënt, naar een oplossing. In andere branches, zoals de arbeidszorg, werk je mogelijk wél zelfstandig. Als zelfstandig psycholoog heb je regelmatig overleg met andere disciplines, zoals artsen of maatschappelijk werkers. Bij het zelfstandig ondernemerschap hoort verder het bijhouden van de financiële cliëntenadministratie.

Psychologie

Bij de universitaire opleiding Psychologie bestudeer je alle facetten van het menselijk gedrag. Het gaat daarbij om algemene kenmerken, maar ook om onderlinge verschillen. Je leert gedrag te begrijpen, voorspellen, verklaren en beïnvloeden. Ook kom je te weten hoe je met deze kennis mensen en organisaties ondersteunt bij problemen. In het derde jaar kies je in welk kennisgebied je je verder wilt specialiseren en een daarop aansluitende kies je een master van 1 tot 2 jaar. Lees verder ….

De psychologie kent veel specialisaties. Zo kun je werken als kinderpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog of als psycholoog in een schoolbegeleidingsdienst. Met een aanvullende post masteropleiding kun je je specialiseren tot onder meer klinisch psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, arbeids- en organisatiepsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, eerstelijnspsycholoog of geriater. Deze kan 1 of 2  jaar duren.

Gezondheidszorgpsycholoog / GZ-psycholoog

Als gezondheidszorgpsycholoog, ofwel GZ-psycholoog, begeleid, adviseer en behandel je zelfstandig een brede doelgroep. Je beheerst het hele veld van psychische problematiek, variërend van lichte psychische problemen tot zware stoornissen. Je duikt, kortom, in het menselijk brein.

Jongeren, volwassenen en ouderen kunnen te maken krijgen met ‘lichtere’ psychische problemen of zware psychische stoornissen. Voorbeelden zijn: opvoedings- en relatieproblemen, depressie, angst, schizofrenie, anorexia en problemen die samenhangen met lichamelijke ziektes, invaliditeit en handicaps. Als gezondheidszorgpsycholoog, ofwel GZ-psycholoog, ben je verantwoordelijk voor de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van deze mensen. Je stelt hiervoor een behandelplan op.

Hoewel je de behandeling zelfstandig uitvoert, maak je in de meeste gevallen deel uit van een multidisciplinair team. Dit kan bestaan uit huisartsen, maatschappelijk werkers, vaktherapeuten, psychiaters, psychotherapeuten, psychiatrisch verpleegkundigen en klinisch (neuro)psychologen. De coördinatie van de werkzaamheden binnen dit team kan ook tot jouw takenpakket behoren. Lees verder …

Ook HBO mogelijk: Toegepaste Psychologie

Er bestaat ook een opleiding op HBO-niveau. Je komt dan in een vergelijkbaar beroep terecht. Daarin heb je minder verantwoordelijkheid dan wanneer je op universitair niveau bent opgeleid. Met een diploma Toegepaste Psychologie kun je de hulpverlening in, maar je kunt ook als onderzoeker, loopbaanadviseur, mediator of consumentenvoorlichter aan de slag. Je bent niet bevoegd te werken als zelfstandig therapeut. Je kunt werken bij zowel bedrijven als zorginstellingen. Daarbij kun je denken aan organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, GGD’s, thuiszorg, ziekenhuizen, personeelsafdelingen of werving- en selectiebureaus.

Lees verder op youchooz.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie