De Nederlandse Zorg Site

Verpleegkunde

Als verpleegkundige zorg je voor kwaliteit van leven bij je patiënten. Dat klinkt heel breed en dat is het ook. Bij de hbo-opleiding Verpleegkunde leer je hoe je patiënten met een beperking, (dreigende) ziekte, of handicap moet verzorgen en verplegen

(HBO niveau 5)

Als je deze opleiding hebt afgerond, kun je als verpleegkundige op niveau 5 in veel verschillende werkvelden aan de slag. Bijvoorbeeld in de thuiszorg, in een huisartsenpraktijk, in een ziekenhuis, verpleeghuis, een psychiatrische instelling of in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Je wordt bijvoorbeeld:

  • HBO-verpleegkundige / Regie-verpleegkundige
  • Praktijkverpleegkundige
  • Verpleegkundige gehandicaptenzorg
  • Verpleegkundige in de GGZ/psychiatrisch verpleegkundige
  • Verpleegkundige in de wijk/wijkverpleegkundige
  • Verpleegkundige in verpleeghuis
  • Verpleegkundige in verzorgingshuis
  • Verpleegkundige in ziekenhuis
  • Praktijkondersteuner Huisartsenzorg

HBO-verpleegkundige / Regieverpleegkundige
Als HBO-verpleegkundige (kwalificatieniveau 6) ben je zeer breed opgeleid. Dat biedt de mogelijkheid in diverse functies en in een groot scala aan zorginstellingen aan de slag te gaan. Je werkt bijvoorbeeld met ouderen, (chronisch) zieken, psychiatrisch patiënten, kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking. Je voert de regie over de zorgverlening: jij zorgt ervoor dat ziek mensen worden verzorgd (door jou en je collega’s) en je leert patiënten zo goed mogelijk met hun aandoening(en) om te gaan. Bij gezonde mensen is preventie het voornaamste doel. Lees verder op youchooz.nl

Praktijkverpleegkundige
Als praktijkverpleegkundige werk je over het algemeen in een verpleeg- of verzorgingshuis onder supervisie van de verpleeghuisarts. Je neemt bepaalde medische of verpleegkundige taken en handelingen over van de arts. Meestal ben je als praktijkverpleegkundige gespecialiseerd in bepaalde aandachtsgebieden zoals diabetes, astma, copd (chronische longziekten) of hoge bloeddruk. In de praktijk krijg je dus veel te maken met die patiënten die hulp nodig hebben in jouw aandachtsgebied(en). Je doet vaak zelf lichamelijk onderzoek. Naast verpleegkundige taken houd je je als praktijkverpleegkundige ook bezig met bijvoorbeeld voorlichting en instructie geven of met educatie. Lees verder op youchooz.nl

Verpleegkundige gehandicaptenzorg
De mate van zorg die mensen met een verstandelijke handicap nodig hebben, is sterk afhankelijk van de ernst van de handicap. Met een lichte verstandelijke handicap kunnen mensen (onder begeleiding) zelfstandig werken en wonen. Anderen hebben meer zorg en begeleiding nodig. Weer anderen hebben door een ernstige meervoudige beperking intensieve zorg en begeleiding nodig.

In alle gevallen geldt dat je de mensen met wie je als verpleegkundige werkt, zoveel mogelijk probeert te stimuleren in wat zij zelf kunnen. Wanneer iemand met een verstandelijke handicap zichzelf niet kan wassen of aankleden, neem je dat van hem over. Als iemand dat wel kan, maar niet uit zichzelf bedenkt dat dat moet gebeuren, heb je vooral een stimulerende en begeleidende rol. Lees verder op youchooz.nl

Verpleegkundige in de GGZ/psychiatrisch verpleegkundige
Een psychiatrische stoornis beïnvloedt het functioneren van iemand. Dit kan tot uiting komen in lichamelijke reacties (verwaarlozing van de lichaamshygiëne, overmatig zweten), psychische reacties (verwardheid, angst, depressiviteit) of in onvermogen om sociaal te kunnen functioneren (conflicten, geen contacten leggen). Als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg ondersteun je patiënten door hen te leren omgaan met hun psychische handicap en ondanks hun stoornis zo optimaal mogelijk te functioneren; hetzij door weer zonder begeleiding voor zichzelf te kunnen zorgen, hetzij met behulp van blijvende ondersteuning. Lees verder op youchooz.nl

Verpleegkundige in de wijk/wijkverpleegkundige
Verpleegkundige in de wijk of wijkverpleegkundige… Er is wel degelijk een verschil! Als je de MBO-opleiding Verpleegkunde hebt gevolgd, heet de functie verpleegkundige in de wijk, met een HBO-opleiding word je wijkverpleegkundige genoemd. In het algemeen kun je stellen dat je in deze functie onder andere verpleegkundige hulp bij mensen thuis verleent, voorlichting geeft, mensen begeleidt bij psycho-sociale problemen en verpleegkundige diagnoses stelt. Bij het verlenen van verpleegkundige hulp kun je denken aan taken zoals het verzorgen van een stoma of catheter (deze zorgen voor een kunstmatige afvoer van de ontlasting van een patiënt), het meten van de bloeddruk, het geven van een injectie of het aanleggen van een infuus. Ook het verschonen van verbanden en het toedienen van medicijnen horen bij je werkzaamheden. Lees verder op youchooz.nl

Verpleegkundige in verpleeghuis
In een verpleeghuis verblijven die mensen die in de thuissituatie niet meer kunnen worden verzorgd of mensen die worden ontslagen uit een ziekenhuis maar waar in de thuissituatie geen mogelijkheid aanwezig is om verder te kunnen revalideren. Je draagt tevens zorg voor mensen die na herstel van een ziekte weer naar huis of het verzorgingshuis gaan. In een aantal gevallen zal het ook zo zijn dat mensen naast lichamelijke verzorging ook begeleiding nodig hebben in de laatste fase van hun leven.

Als verpleegkundige in een verpleeghuis is het jouw taak de verzorgende te adviseren en coachen om de kwaliteit van de zorg te versterken.Er wordt vaak een beroep op je gedaan voor specifieke verpleegkundige handelingen die de verzorgende niet mag verrichten. Bijvoorbeeld bij het toedienen van medicijnen. Je let er op of deze op de juiste manier worden gebruikt en of de patiënt er goed op reageert. Je herkent ziektebeelden en veranderingen in de gezondheidstoestand en onderneemt de nodige actie. Lees verder op youchooz.nl

Verpleegkundige in verzorgingshuis
Als je ervoor kiest om na het behalen van je MBO- of HBO-diploma Verpleegkunde in een verzorgingshuis te gaan werken, draag je zorg voor mensen (voornamelijk ouderen) die niet meer zonder aanvullende zorg alleen kunnen wonen. Voor hen is het verzorgingshuis hun nieuwe thuis. Met de juiste zorg en begeleiding probeer jij er voor te zorgen dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig in het verzorgingshuis kunnen functioneren. De zorg die je verleent, varieert van zeer licht tot intensief. Je geeft verpleegkundige zorg aan ouderen en helpt ze in complexe situaties ook met bijvoorbeeld wassen, aankleden of andere zaken die bij de lichamelijke en uiterlijke verzorging horen. Ook help je bij het eten of ondersteun je mensen als ze naar een afspraak of activiteit gaan. Lees verder op youchooz.nl

Verpleegkundige in ziekenhuis
Als je na het behalen van je diploma MBO- of HBO-Verpleegkunde in een ziekenhuis wilt werken, kies je voor een baan waarbij je met een grote verscheidenheid aan mensen, ziektes, aandoeningen en behandelmethoden in aanraking komt. Patiënten komen in het ziekenhuis terecht als zij onderzoeken moeten ondergaan of als zij voor een gezondheidsprobleem behandeld moeten worden. Als verpleegkundige werk je op een bepaalde afdeling van het ziekenhuis, waar je de patiënten volgens een zorgplan en verpleegkundige diagnose verpleegkundige zorg verleent. Deze zorg varieert van het toedienen van medicijnen tot het assisteren van de arts bij behandelingen. Ook het verwisselen van infusen en het bewaken van patiënten die afhankelijk zijn van apparaten, zijn taken die je uitvoert. Je verzorgt wonden, houdt de gezondheidstoestand van de patiënt nauwlettend in de gaten en waarschuwt andere hulpverleners als de situatie hier om vraagt. Lees verder op youchooz.nl