De Nederlandse Zorg Site

Verpleegkundige

Als verpleegkundige zorg je voor kwaliteit van leven bij je patiënten. Dat klinkt heel breed en dat is het ook

(MBO niveau 4)

Als je deze opleiding hebt afgerond, kun je als verpleegkundige gaan werken in allerlei soorten zorginstellingen. Daar voer je zelfstandig en op planmatige wijze allerlei verpleegkundige handelingen uit. Het beroep heeft zeer veel kanten, want je kunt met allerlei soorten zorgvragers gaan werken.

Wat dit beroep precies inhoudt? Daar kom je achter als je kijkt bij één van de vele beroepsbeschrijvingen:

  • MBO-verpleegkundige
  • Verpleegkundige gehandicaptenzorg
  • Verpleegkundige in de GGZ/psychiatrisch verpleegkundige
  • Verpleegkundige in de wijk/wijkverpleegkundige
  • Verpleegkundige in verpleeghuis
  • Verpleegkundige in ziekenhuis

MBO-verpleegkundige

Heb je als verpleegkundige een opleiding op kwalificatieniveau 4? Dan kun je in diverse functies gaan werken, in een groot scala aan zorginstellingen en met verschillende soorten zorgvragers. Bijvoorbeeld met mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, chronisch zieken, ouderen of (pasgeboren) kinderen. In de diverse functies werk je met mensen die vanwege ziekte of functiebeperkingen dagelijks zorg nodig hebben. Jij verleent de dagelijkse zorg aan deze mensen. Je begint altijd met het achterhalen van de ziektegeschiedenis van een patiënt, zodat je aan de hand van deze gegevens een verpleegkundige diagnose kunt stellen en zorg kunt verlenen volgens een verpleegplan. Dit plan stel je in overleg met de zorgvrager op.

Tot je werkzaamheden behoren onder andere het toedienen van medicijnen, het geven van injecties of het aanleggen van een infuus. Je houdt je patiënten goed in de gaten en onderneemt actie als je merkt dat hun toestand verslechtert. Ook coördineer je de activiteiten rond het verpleegproces en breng je verslag uit aan andere zorgverleners. Je werkt dus samen en spreekt regelmatig met zorgverleners uit andere disciplines.

Het uitgangspunt bij je werkzaamheden is dat de patiënt/cliënt zich zoveel mogelijk zelfstandig kan redden. Dit begeleid en stimuleer je. Hiervoor schrijf je soms een ondersteuningsplan. Bij het verlenen van de zorg is het belangrijk dat je aandacht hebt voor zowel de lichamelijk als de psychische en sociale aspecten van de mens. Samen met je collega´s in een team en samen met andere professionals zoals fysiotherapeuten en artsen, draag je hier zorg voor. Lees verder op youchooz.nl

Verpleegkundige gehandicaptenzorg

De mate van zorg die mensen met een verstandelijke handicap nodig hebben, is sterk afhankelijk van de ernst van de handicap. Met een lichte verstandelijke handicap kunnen mensen (onder begeleiding) zelfstandig werken en wonen. Anderen hebben meer zorg en begeleiding nodig. Weer anderen hebben door een ernstige meervoudige beperking intensieve zorg en begeleiding nodig. Lees verder op youchooz.nl

Verpleegkundige in de GGZ/psychiatrisch verpleegkundige

Een psychiatrische stoornis beïnvloedt het functioneren van iemand. Dit kan tot uiting komen in lichamelijke reacties (verwaarlozing van de lichaamshygiëne, overmatig zweten), psychische reacties (verwardheid, angst, depressiviteit) of in onvermogen om sociaal te kunnen functioneren (conflicten, geen contacten leggen). Als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg ondersteun je patiënten door hen te leren omgaan met hun psychische handicap en ondanks hun stoornis zo optimaal mogelijk te functioneren; hetzij door weer zonder begeleiding voor zichzelf te kunnen zorgen, hetzij met behulp van blijvende ondersteuning. Lees verder op youchooz.nl

Verpleegkundige in de wijk/wijkverpleegkundige

Verpleegkundige in de wijk of wijkverpleegkundige… Er is wel degelijk een verschil! Als je de MBO-opleiding Verpleegkunde hebt gevolgd, heet de functie verpleegkundige in de wijk, met een HBO-opleiding word je wijkverpleegkundige genoemd. In het algemeen kun je stellen dat je in deze functie onder andere verpleegkundige hulp bij mensen thuis verleent, voorlichting geeft, mensen begeleidt bij psycho-sociale problemen en verpleegkundige diagnoses stelt. Lees verder op youchooz.nl

Verpleegkundige in verpleeghuis

In een verpleeghuis verblijven die mensen die in de thuissituatie niet meer kunnen worden verzorgd of mensen die worden ontslagen uit een ziekenhuis maar waar in de thuissituatie geen mogelijkheid aanwezig is om verder te kunnen revalideren. Je draagt tevens zorg voor mensen die na herstel van een ziekte weer naar huis of het verzorgingshuis gaan. In een aantal gevallen zal het ook zo zijn dat mensen naast lichamelijke verzorging ook begeleiding nodig hebben in de laatste fase van hun leven. Lees verder op youchooz.nl

Verpleegkundige in ziekenhuis

Als je na het behalen van je diploma MBO- of HBO-Verpleegkunde in een ziekenhuis wilt werken, kies je voor een baan waarbij je met een grote verscheidenheid aan mensen, ziektes, aandoeningen en behandelmethoden in aanraking komt. Patiënten komen in het ziekenhuis terecht als zij onderzoeken moeten ondergaan of als zij voor een gezondheidsprobleem behandeld moeten worden. Als verpleegkundige werk je op een bepaalde afdeling van het ziekenhuis, waar je de patiënten volgens een zorgplan en verpleegkundige diagnose verpleegkundige zorg verleent.

Deze zorg varieert van het toedienen van medicijnen tot het assisteren van de arts bij behandelingen. Ook het verwisselen van infusen en het bewaken van patiënten die afhankelijk zijn van apparaten, zijn taken die je uitvoert. Je verzorgt wonden, houdt de gezondheidstoestand van de patiënt nauwlettend in de gaten en waarschuwt andere hulpverleners als de situatie hier om vraagt. Lees verder op youchooz.nl