De Nederlandse Zorg Site

Verzorgende (IG)

Als verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) geef je zorg en begeleiding aan mensen die deze hulp tijdelijk of juist langdurig nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, mensen die moeten revalideren na een operatie of vrouwen die zijn bevallen. Je helpt jouw cliënten zo zelfstandig mogelijk te leven. Afhankelijk van je werkplek, kun je ook dagactiviteiten begeleiden.

(MBO Niveau 3)

Je werkt op basis van een zorgplan, dat jij hebt helpen opstellen. Dit zorgplan voer je samen met de andere zorgverleners van je zorgteam uit. Je mag als verzorgende-IG ook verpleegtechnische handelingen verrichten. Je dient bijvoorbeeld medicijnen toe of brengt een katheter in. Verder onderhoud je contact met de familie en huisarts van jouw cliënten. Soms komt daar ook contact met de fysiotherapeut, verpleegkundige of het maatschappelijk werk bij. Huishoudelijk taken horen ook bij jouw beroep.

Als jij mensen langdurig begeleidt en verzorgt, kun je een hechte band met ze opbouwen. Zij zijn blij met jouw zorg en aandacht.

Aan het werk

Binnen het beroep verzorgende-IG kun je kiezen uit: ouderenzorg (verpleeghuiszorg en thuiszorg), gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en de kraamzorg.

Ouderenzorg: verpleeghuiszorg en thuiszorg

Als verzorgende-IG werk je in een verpleeghuis, een woonzorgcentrum of bij mensen thuis (thuiszorg). Je werkt met cliënten die persoonlijke begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Je werkt veel bij de mensen in hun eigen huis: tegenwoordig blijven zes van de zeven ouderen thuis wonen. Als dat echt niet meer gaat, kunnen zij in een verpleeghuis terecht.

Gehandicaptenzorg

Wil je graag werken in de gehandicaptenzorg? Dan kies je voor een divers en flexibel beroep. Je kunt er namelijk voor kiezen om met cliënten te werken die zelfstandig wonen of met cliënten die in een instelling wonen. Je kunt als verzorgende-IG dus vaak onderweg zijn.

Geestelijke gezondheidszorg

Als verzorgende-IG in de geestelijke gezondheidszorg werk je in een instelling voor mensen met een verslaving of psychische stoornis. Denk daarbij aan kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen of een instelling voor de verslavingszorg.

Kraamzorg

Als verzorgende-IG in de kraamzorg geef je in de kraamperiode advies en voorlichting en neem je huishoudelijke taken over tot de kraamperiode is afgelopen. Daarna verleen je gedurende de kraamperiode zorg aan een ander gezin. Als verzorgende-IG in de kraamzorg ben je dus veel onderweg!

Verder studeren

Wil je meer verpleegkundige werkzaamheden uitvoeren en lijkt het verpleegkundig werk je wel wat? Door het goede opleidingsstelsel kun je doorstromen naar de MBO-opleiding Verpleegkundige. Deze opleiding sluit goed aan bij de opleiding verzorgende. Mogelijkheden zijn:

Lees verder op youchooz.nl

cellula danneggiata avrebbe meno probabilità di proliferare “. Oltre al farmaciaditurno24.com, lo studio ha anche dimostrato che il farmaco ha