De Nederlandse Zorg Site

Financiën

 • Zorgverzekeringen
 • Veranderingen in 2020
 • Waar vraag ik een persoonsgebonden (PGB) aan?
 • Eigen bijdrage in de thuiszorg
 • Zorgtoeslag, informatie en aanvraag
 • Wil je de betalingsproblemen met je zorgverzekering oplossen?

Zorgverzekeringen

Lees hier meer over Zorgverzekeringen.

Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2020?

De hoogte van het eigen risico blijft € 385. Vanaf 1 januari 2030 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

 • Sinds 1 januari 2020 kunt u kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten.
 • U kunt een vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen ontvangen.
 • Behandeling door een specialist ouderengeneeskunde (SO) of een arts verstandelijk gehandicapten (AVG) wordt in 2020 vanuit het basispakket vergoed. De behandeling valt onder het eigen risico.
 • De sensortechnologie Flash Glucose Monitoring (FGM) voor diabetespatiënten komt in het basispakket.
 • Een geneesmiddel voor de spierziekte SMA, Spinraza, komt in het basispakket voor patiënten van alle leeftijden.
 • Het geneesmiddel osimertinib komt in het basispakket voor de startbehandeling van longkanker bij bepaalde volwassen patiënten.

Lees verder …

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

U vraagt een persoonsgebonden budget (pgb) aan bij het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of bij de gemeente. Waar u moet zijn, hangt af van de zorg die u nodig heeft. Lees verder …

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Via het PGB Portaal kunnen veel zaken rond de pgb worden geregeld. Dit portaal is zowel bedoeld voor de zorgverlener als voor degene die de zorg ontvangt (de budgethouder). Lees verder …

Eigen bijdrage in de thuiszorg

De gemeente vergoed de kosten voor hulp in het huishouden en bepaalt ook de hoogte van uw eigen bijdrage. Neem contact op met het wmo-loket van uw gemeente voor meer informatie hierover of klik hier voor de GAK rekenhulp Eigen bijdrage. Uw zorgverzekering vergoed de kosten voor verzorging of verpleging en voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.

Zorgtoeslag, informatie en aanvraag

Wie zorgtoeslag wil aanvragen kan dat doen met het aanvraagformulier van de Belastingdienst, klik hier voor de link. Het formulier is ook telefonisch te bestellen via de Belastingtelefoon 0800-0543 (gratis). Lees meer over Zorgtoeslag op Rijksoverheid.nl

Wil je de betalingsproblemen met je zorgverzekering oplossen?

Steeds meer Nederlanders voldoen de zorgpremie niet of zien af van het afsluiten van een zorgverzekering. Om de burgers maar ook de professionals te helpen met het oplossen van dit probleem is de Zorgverzekeringslijn.nl opgericht. Zorgverzekeringslijn.nl is gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is een deskundige, neutrale, onafhankelijke en onpartijdige adviseur voor alle burgers en professionals. Zij zijn de schakel tussen enerzijds de burgers en anderszijds de zorgverzekeraars, gemeenten en hulpverlenende instanties. Lees meer ….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie