De Nederlandse Zorg Site

Klachten

  • Niet tevreden?
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • Klacht of vraag over uw ziekenhuis (Consuwijzer.nl)
  • Informatie Knooppunt Zorgfraude
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • De Geschillencommissie voor de zorg
  • Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg

Niet tevreden?

Een klacht over een arts, zorginstelling of zorgverzekeraar, bespreekt u eerst met de arts, instelling, zorgverzekeraar of zorgkantoor zelf. Komt u er samen niet uit? Of weet u niet hoe u uw onvrede bespreekbaar moet maken? Ga dan naar de klachtenfunctionaris, die u helpt om samen een oplossing te vinden. De klachtenfunctionaris is gratis voor u. De klachtenfunctionaris kan u ook adviseren over verschillende andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht. Elke zorgaanbieder of zorgverzekeraar in Nederland is vanaf 1 januari 2017 verplicht over een klachtenfunctionaris te beschikken. Meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen leest u hier.  U kunt ook de Klachtenwijzer invullen, deze wijst u aan de hand van een aantal vragen de weg naar 1 of meer mogelijkheden om uw klacht op te lossen.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Lees meer …

Consuwijzer.nl en klachten

Hebt u een vraag of klacht over uw ziekenhuis? Of over de ziekenhuisrekening? ConsuWijzer wijst u de weg naar organisaties die u kunnen helpen. Kijk op Consuwijzer.nl. ConsuWijzer is het overheidsloket van toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt). En dat is in úw voordeel. Want ConsuWijzer registreert iedere vraag en klacht. Uw signaal komt dus rechtstreeks bij deze toezichthouder terecht. De toezichthouder heeft wettelijke middelen om in te grijpen als bedrijven zich niet aan de regels houden.

Bij ConsuWijzer kunt u als consument gratis informatie en advies krijgen op diverse terreinen. ConsuWijzer lost uw probleem niet voor u op, maar geeft u duidelijke adviezen waarmee u zelf aan de slag kunt. Ontevreden over een product of dienst? Met de gratis voorbeeldbrieven van ConsuWijzer kunt u snel en eenvoudig uw klacht bij bedrijven kenbaar maken. Lees meer …

Informatie Knooppunt Zorgfraude

IKZ staat voor Informatie Knooppunt Zorgfraude. In dit nieuwe samenwerkingsverband worden meldingen over fouten of fraude in de zorg in een knooppunt bij elkaar gebracht en onderzocht. Het IKZ bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid en zorgverzekeraars die zich bezig houden met toezicht en opsporing in de zorg. Lees meer op IKZ.nl

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Lees meer op IGZ.nl

De Geschillencommissie voor de zorg

Deze geschillencommissie doet uitspraken over geschillen in de gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen. Kijk op het loket van de Geschillencommissie.nl

Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg

De tuchtcolleges bewaken de kwaliteit van de beroepsbeoefening in de gezondheidszorg. Lees meer op Tuchtcollege.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie