De Nederlandse Zorg Site

Ouderen

  • Ouderen en zorg
  • Aanpak eenzaamheid onder ouderen
  • Langer zelfstandig wonen
  • Zorg voor ouderen in verpleeghuizen verbeteren

Ouderen en zorg

Zo’n 2,5 miljoen mensen zijn 65 of ouder, daarvan zijn er 630.000 80 jaar of ouder. Ouderen hebben vaak met verschillende kwalen te maken. Toch willen veel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, vaak met hulp van een netwerk van hulp en zorg. Pas als het thuis niet meer gaat, verhuist een oudere naar een verzorgingshuis of verpleeghuis. Het voorkomen van ziekte bij zelfstandige ouderen, een goede zorg voor zieke ouderen en voor ouderen met dementie zijn actueel in de ouderengezondheidszorg.
Rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenzorg

Aanpak eenzaamheid onder ouderen

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. De overheid wil eenzaamheid eerder signaleren en de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. De overheid werkt hiervoor samen met veel partijen.
Rijksoverheid.nl/onderwerpen/eenzaamheid/aanpak-eenzaamheid

Langer zelfstandig wonen

Mensen kiezen ervoor (langer) zelfstandig te blijven wonen. Oudere mensen, maar ook mensen met een beperking. Soms hebben mensen daarbij hulp nodig. Denk aan zorg aan huis of aanpassingen aan de woning. De overheid stimuleert dat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Zo komen er meer woningen die geschikt zijn voor mensen met een beperking. Ook kunnen mensen gebruik maken van financiële ondersteuning of zorg aan huis zoals verpleeghulp of hulp in de huishouding.
Rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/langer-zelfstandig-wonen

Zorg voor ouderen in verpleeghuizen verbeteren

Wanneer het thuis niet meer gaat, moeten ouderen kunnen rekenen op goede zorg in het verpleeghuis. In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat bewoners en hun familie mogen verwachten. Voor de uitvoering van deze regels stelt de regering € 2,1 miljard beschikbaar. Dit is afgesproken in het regeerakkoord.
Rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/zorg-ouderen-verpleeghuizen-verbeteren

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie