De Nederlandse Zorg Site

Regelingen en aanvragen

  • Overzicht van onderwerpen in Gezondheid en Zorg door de Rijksoverheid
  • Hulp of ondersteuning bij WMO nodig?
  • Persoonsgebonden budget (PGB)
  • Wat regelt de Wet langdurige zorg?
  • Zorgkantoren zorgen ervoor dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen
  • Wlz stap-voor-stap
  • Hulp voor mensen met een beperking

Overzicht van onderwerpen in Gezondheid en Zorg door de Rijksoverheid

Kijk in het totaal overzicht met allerlei thema’s rond gezondheid en zorg.

Hulp of ondersteuning bij WMO nodig?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan iemand de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn, zie hiervoor deze link.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben.

U vraagt een persoonsgebonden budget (pgb) aan bij het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of bij de gemeente. Waar u moet zijn, hangt af van de zorg die u nodig heeft. Lees verder …

Via het PGB Portaal kunnen veel zaken rond de pgb worden geregeld. Dit portaal is zowel bedoeld voor de zorgverlener als voor degene die de zorg ontvangt (de budgethouder). Lees verder …

Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Alles over persoonsgebonden budget, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging, vervoersvoorziening, woningaanpassing, begeleiding, rolstoelen etc. etc. Lees meer hierover op de site www.pgb.nl

Wat regelt de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben zoals kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Bent u op zoek naar algemene informatie over de Wlz? Kijk dan bijvoorbeeld op de websites RegelhulpRijksoverheid WlzRijksoverheid Wlz verpleeghuizen / zorginstellingen. De teksten op deze websites zijn heel toegankelijk. Wilt u informatie of advies over langdurige zorg of ondersteuning? Bel of mail het Juiste Loket.

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie aanvragen. Wilt u weten welke zorg de Wlz biedt? U krijgt deze indicatie van het CIZ: het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), het Centrum indicatiestelling zorg. Kijk hiervoor op www.ciz.nl

Zorgkantoren zorgen ervoor dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen

Zorgkantoren zijn zelfstandige kantoren die samenwerken met de grootste zorgverzekeraar in de regio. Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Zij regelen de zorg voor een verzekerde met een indicatiebesluit met zorg-in-natura. Ook voeren ze de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit. Voor jeugdzorg en wijkverpleging kunt u terecht bij de gemeente.
Op de site van uw zorgverzekeraar kunt u vinden met welk zorgkantoor de verzekeraar samenwerkt.

Wlz stap-voor-stap

In Nederland maken ruim 600.000 mensen gebruik van Wlz-zorg. Zij krijgen die zorg thuis of in een instelling die vanuit de Wlz gefinancierd wordt. Wilt u weten welke zorg binnen de Wlz valt en welke niet, ga dan naar www.regelhulp.nl. Iedereen zoekt vanuit een andere invalshoek. Daarom kunt u op Regelhulp via drie ingangen zoeken naar informatie en oplossingen. Bijvoorbeeld via ‘Mijn situatie’ krijg je stap-voor-stap antwoord op jouw vragen.

Hulp voor mensen met een beperking

Heb je een vraag over zorg of ondersteuning? Stuit je op problemen bij het aanvragen van voorzieningen voor thuis, op school of op het werk? Of heb je andere problemen die te maken hebben met je beperking? Neem contact op met het Meldpunt van Ieder(in). Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is  daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie