De Nederlandse Zorg Site

Regelingen en aanvragen

  • Overzicht van onderwerpen in Gezondheid en Zorg door de Rijksoverheid
  • Hulp of ondersteuning nodig?
  • Wat regelt de Wet langdurige zorg?
  • Zorgkantoren zorgen ervoor dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen
  • Persoonsgebonden budget (PGB)
  • Wlz stap-voor-stap

Overzicht van onderwerpen in Gezondheid en Zorg door de Rijksoverheid

Kijk in het totaal overzicht met allerlei thema’s rond gezondheid en zorg.

Hulp of ondersteuning nodig?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan iemand de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn, zie hiervoor deze link.

Wat regelt de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben zoals kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Bent u op zoek naar algemene informatie over de Wlz? Kijk dan bijvoorbeeld op de websites RegelhulpRijksoverheid WlzRijksoverheid Wlz verpleeghuizen / zorginstellingen. De teksten op deze websites zijn heel toegankelijk. Wilt u informatie of advies over langdurige zorg of ondersteuning? Bel of mail het Juiste Loket.

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie aanvragen. Wilt u weten welke zorg de Wlz biedt? U krijgt deze indicatie van het CIZ: het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), het Centrum indicatiestelling zorg. Kijk hiervoor op www.ciz.nl

Zorgkantoren zorgen ervoor dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen

Ook voeren zij de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit.
Zorgkantoren zijn zelfstandige kantoren die samenwerken met de grootste zorgverzekeraar in de regio. Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Zij regelen de zorg voor een verzekerde met een indicatiebesluit met zorg-in-natura. Ook voeren ze de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit. Voor jeugdzorg en wijkverpleging kunt u terecht bij de gemeente.
Op de site van uw zorgverzekeraar kunt u vinden met welk zorgkantoor de verzekeraar samenwerkt.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Mensen kunnen met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf de zorg regelen die zij door ziekte, handicap of ouderdom thuis nodig hebben. Zo kunnen zij de zorg kiezen die ze willen. Ze krijgen een geldbedrag waarvoor zij zelf zorg, hulp of begeleiding kunnen kopen. Lees meer hierover via deze link. U kunt ook kijken op Zorgwijzer.nl “Hoe kom ik in aanmerking voor het PGB?”

In het PGB Portaal regelt u alles rondom het pgb zelf. Van het opstellen van een zorgovereenkomst samen met uw zorgverlener tot het declareren van de zorg. Via het portaal gaat dit eenvoudiger, sneller en zo worden fouten voorkomen. Op 18 juni 2018 is het PGB Portaal in gebruik genomen. Budgethouders uit de regio van Zorgkantoor DSW en de gemeente Westland gebruiken het portaal als eerste. Later volgen de budgethouders van andere zorgkantoren en gemeenten. Lees verder via deze link.

Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Alles over persoonsgebonden budget, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging, vervoersvoorziening, woningaanpassing, begeleiding, rolstoelen etc. etc. Lees meer hierover op de site www.pgb.nl

Wlz stap-voor-stap

In Nederland maken ruim 600.000 mensen gebruik van Wlz-zorg. Zij krijgen die zorg thuis of in een instelling die vanuit de Wlz gefinancierd wordt. Wilt u weten welke zorg binnen de Wlz valt en welke niet, ga dan naar www.regelhulp.nl. Iedereen zoekt vanuit een andere invalshoek. Daarom kunt u op Regelhulp via drie ingangen zoeken naar informatie en oplossingen. Bijvoorbeeld via ‘Mijn situatie’ krijg je stap-voor-stap antwoord op jouw vragen.