De Nederlandse Zorg Site

Zorg algemeen

 • Overzicht van onderwerpen in Gezondheid en Zorg door de Rijksoverheid
 • Hulp of ondersteuning bij WMO nodig?
 • Kortdurend verblijf in zorginstelling
 • Wat regelt de Wet langdurige zorg?
 • Zorgkantoren zorgen ervoor dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen
 • Regelhulp zorgvoorzieningen
 • Hulp voor mensen met een beperking
 • Wilt u betrouwbare informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten in Nederland?
 • Kiesbeter.nl
 • Zorgbelang-nederland.nl

Overzicht van onderwerpen in Gezondheid en Zorg door de Rijksoverheid

Kijk in het totaal overzicht met allerlei thema’s rond gezondheid en zorg. Of kijk op de site van Zorginstituut Nederland. Hier vind u allerlei onderwerpen over verzekerde zorg. Het Zorginstituut Nederland behartigt in het belang van iedereen die op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) recht heeft op zorg.

Hulp of ondersteuning bij WMO nodig?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan iemand de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn, zie hiervoor deze link.

Kortdurend verblijf in zorginstelling 

De zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, het zogeheten eerstelijns verblijf (ELV), wordt per 1 januari 2017 betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en valt onder het eigen risico. ELV is verblijf dat in de eerste lijn kan plaatsvinden omdat er geen noodzaak is tot medisch specialistische zorg en omdat de inschatting is dat er op korte termijn herstel te verwachten is met terugkeer naar de eigen omgeving, dan wel dat er een levensverwachting van korter dan drie maanden is. De huisarts, wijkverpleegkundige of een specialist ouderengeneeskunde moet aangeven dat thuis wonen voor de patiënt niet meer mogelijk is. Lees hier meer over dit onderwerp.

Wat regelt de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben zoals kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Bent u op zoek naar algemene informatie over de Wlz? Kijk dan bijvoorbeeld op de websites Regelhulp, Rijksoverheid Wlz, Rijksoverheid Wlz verpleeghuizen / zorginstellingen. De teksten op deze websites zijn heel toegankelijk. Wilt u informatie of advies over langdurige zorg of ondersteuning? Bel of mail het Juiste Loket.

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie aanvragen. Wilt u weten welke zorg de Wlz biedt? U krijgt deze indicatie van het CIZ: het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), het Centrum indicatiestelling zorg. Kijk hiervoor op www.ciz.nl

Zorgkantoren zorgen ervoor dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen

Ook voeren zij de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit.
Zorgkantoren zijn zelfstandige kantoren die samenwerken met de grootste zorgverzekeraar in de regio. Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Zij regelen de zorg voor een verzekerde met een indicatiebesluit met zorg-in-natura. Ook voeren ze de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit. Voor jeugdzorg en wijkverpleging kunt u terecht bij de gemeente.
Op de site van uw zorgverzekeraar kunt u vinden met welk zorgkantoor de verzekeraar samenwerkt.
Een overzicht van alle adressen van de zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Regelhulp zorgvoorzieningen

In Nederland maken ruim 600.000 mensen gebruik van Wlz-zorg. Zij krijgen die zorg thuis of in een instelling die vanuit de Wlz gefinancierd wordt. Wilt u weten welke zorg binnen de Wlz valt en welke niet, ga dan naar www.regelhulp.nl Je krijgt via ‘Mijn situatie’ antwoord op jouw vragen.

Regelhulp is een webloket voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Via dit webloket kunnen zij online voorzieningen aanvragen en contact leggen met de juiste organisaties. Het gaat om voorzieningen in de zorg en sociale zekerheid, die u meteen kunt aanvragen. Van de Nederlandse gemeenten is inmiddels 80% aangesloten op Regelhulp.nl, de site om snel de juiste hulp en zorg te vinden.

Het webloket Regelhulp.nl:

 • helpt om voorzieningen te vinden;
 • geeft van iedere voorziening een korte beschrijving;
 • met een formulier kunt u meer voorzieningen tegelijk aanvragen bij verschillende organisaties;
 • toetst of u voldoet aan de algemene voorwaarden om de voorziening aan te vragen;
 • verwijst naar organisaties die u verder kunnen helpen.

Lees meer op https://www.regelhulp.nl

Hulp voor mensen met een beperking

Heb je een vraag over zorg of ondersteuning? Stuit je op problemen bij het aanvragen van voorzieningen voor thuis, op school of op het werk? Of heb je andere problemen die te maken hebben met je beperking? Neem contact op met het Meldpunt van Ieder(in). Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is  daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

Wilt u betrouwbare informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten in Nederland?

De site Volksgezondheid en Zorg geeft betrouwbare informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten in Nederland. U vindt hier meer dan 1.000 kaarten die antwoord geven op vele ‘waar-vragen’ over de volksgezondheid en de gezondheidszorg: Waar leven de mensen het langst? Waar bevinden zich de ziekenhuizen? Waar worden de meeste medicijnen gebruikt? Waar zijn de mensen het zwaarst? Lees verder …

Kiesbeter.nl

Op KiesBeter.nl vindt u het antwoord op de vraag ‘Wat is goede zorg en waar kunt u die krijgen?’. Kiesbeter.nl is de wegwijzer van de overheid naar goede kwaliteit van zorg in Nederland. Op KiesBeter.nl staan alleen de zorgaanbieders die gegevens over hun kwaliteit hebben aangeleverd bij de overheid. Vergelijk zorgaanbieders in de volgende 4 stappen:

 • Zoek op naam of onderwerp.
 • Kijk hoe uw zorgaanbieder presteert.
 • Lees informatie over aandoeningen.
 • Bekijk richtlijnen en betrouwbare bronnen.

Zorgbelang-nederland.nl

Zorgbelangorganisaties, die elk in hun eigen regio actief zijn, behartigen de belangen van zorgvragers in de regio, geven informatie en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Alles over zorgaanbieders, patiëntorganisaties, uw rechten, klachtmogelijkheden, en nog veel meer. Lees verder op Zorgbelang-nederland.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie