De Nederlandse Zorg Site

Zorginstellingen

  • Zorgaanbieders
  • Eerstelijnszorg
  • Ziekenhuiszorg
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
  • Geestelijke Gezondheidszorg
  • Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen

Zorgaanbieders

Op KiesBeter.nl vindt u het antwoord op de vraag ‘Wat is goede zorg en waar kunt u die krijgen?’. Kiesbeter.nl is de wegwijzer van de overheid naar goede kwaliteit van zorg in Nederland. Op KiesBeter.nl staan alleen de zorgaanbieders die gegevens over hun kwaliteit hebben aangeleverd bij de overheid. Vergelijk zorgaanbieders in de volgende 4 stappen:

Zorgkaart Nederland.nl is de onafhankelijke waarderingssite voor de zorg van patiëntenfederatie NPCF. Deze website biedt een duidelijk overzicht van het zorgaanbod in Nederland. U kunt selecteren op beroep, organisatie en plaats, maar ook op aandoeningen. En u kunt gebruik maken van diverse vergelijkingshulpen, die per aandoening voor u zoeken naar een ziekenhuis of zelfstandige kliniek die het beste bij uw wensen past. Zo’n vergelijkingshulp combineert wensen van patiënten met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. U krijgt een duidelijk overzicht van alle ziekenhuizen en klinieken, zodat u weet wat u kunt verwachten. En wat de verschillen tussen ziekenhuizen zijn.

Deze site is niet alleen handig voor patiënten, maar kan ook van nut zijn voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bijvoorbeeld erg nuttig bij het vroeg signaleren van problemen in de zorg. Patiënten kunnen namelijk op deze site de zorginstelling waarderen en kunnen hier ook tips geven voor verbetering van hun dienstverlening.

KiesvoorjeZorg.nl is hét online vergelijkingsplatform van zorginstellingen in Nederland. De website heeft de mogelijkheid om op verschillende criteria de zorgaanbieders met elkaar te vergelijken in een bepaalde zorgcategorie om zo tot de juiste keuze te komen. U kunt eenvoudig inzien wat een organisatie u allemaal te bieden heeft. Denk hierbij aan faciliteiten en het verschil in zorgaanbod.

Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is zorg dichtbij huis. Het is het eerste aanspreekpunt voor mensen die zorg nodig hebben. Iemand die een probleem heeft met zijn gezondheid, neemt in eerste instantie contact op met een zorgverlener uit de eerste lijn. Dat is bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of verloskundige. De eerste lijn voorkomt dat mensen een onnodig beroep doen op complexere en duurdere zorg. Ook is de eerste lijn relatief goedkoop: zij kost ongeveer 4% van het totale budget dat per jaar aan zorg wordt besteed. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eerstelijnszorg

Ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg, bijna iedereen krijgt ermee te maken. Bij deze zorg gaat het om zorg door een medisch specialist, zoals een oogarts, cardioloog of internist en daarmee samenhangende verpleging en verzorging. Ziekenhuiszorg bestaat uit zorg geleverd door algemene en academische ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en uit topklinische en traumazorg. De algemene ziekenhuizen zijn verreweg het grootst in aantal.

Thuiszorg

Thuiszorg is hulp en verzorging voor mensen die niet in een zorginstelling verblijven, maar wel hulp nodig hebben. Thuiszorg bestaat uit huishoudelijke verzorging, verpleging, persoonlijke verzorging. Bij alle soorten thuiszorg gaat het erom dat u zich zo lang en zo goed mogelijk thuis kunt redden.

De overheid noemt thuiszorg: zorg zonder verblijf. Thuiszorg is bedoeld voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben of hulp bij de huishouding. Dat kunnen ouderen zijn, mensen met een chronische ziekte en mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Ook mensen die net uit het ziekenhuis komen en nog hulp nodig hebben, of terminale patiënten, kunnen voor thuiszorg in aanmerking komen. Lees meer hierover op Rijksoverheid.nl

Zoek een thuiszorgorganisatie via deze ink Thuiszorg-adressen.startpagina.nl

Gehandicaptenzorg

U heeft een beperking en heeft zorg en ondersteuning nodig? De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. In Nederland wonen ruim 1 miljoen mensen met een beperking. Dat kan een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zijn. Er zijn regelingen die u helpen de kosten te betalen. Lees verder op Rijksoverheid.nl 

Geestelijke gezondheidszorg

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kan hierbij hulp bieden. De huisarts speelt sinds 2014 een belangrijke rol in de GGZ. De behandeling van mensen met wat zwaardere psychische aandoeningen gaat meer plaatsvinden dichtbij huis. (Onvrijwillige) opname in een GGZ-instelling moet een laatste keus zijn. Lees meer op Rijkoverheid.nl

Hoe kies je in de GGZ voor de juiste behandeling of behandelaar? Kiezen in de ggz is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Op Kiezen in de ggz vind je handige informatie over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar.

Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen

De Rijksoverheid wil de zorg in verpleeghuizen en verzorgingshuizen verbeteren. Door zichtbaar te maken of deze instellingen goed werk leveren, zodat mensen de beste kunnen uitkiezen. En het toezicht op instellingen wordt beter. Ook komen er minder regels en papierwerk voor het personeel. Want met minder bureaucratie komt er meer tijd voor de cliënt.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie